Monsenhor enVide neFelibata

Nøkken

collage / 2016
Nøkken
Nøkken
Nøkken
Nøkken
Nøkken
Nøkken
site-specific art installation commissioned by the Telemark Museum for the Kittelsenhuset at Kragerø, Norway

download

main album 649.13 Kb
gallery 163.73 Kb
exported pdf EN 2.8 Mb
exported pdf PT 2.8 Mb

gallery

installation / Nøkken
installation / Nøkken