Monsenhor enVide neFelibata

17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP

"Queixa_te tu também" / F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho, Espinho, Portugal / M.12 / 3h
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
mailart and artbymail

art

DIRECTOR Monsenhor enVide neFelibata

download

artwork pics 105.4 Mb
work in progress album 13.2 Mb
exported pdf EN 6.9 Mb
exported pdf PT 6.9 Mb

work in progress

archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP
archive / 17.05.2018 . 14.30 | WORKSHOP